Śmierć i odrodzenie

W swojej książce O śmierci i odrodzeniu, Lama Ole Nydahl dzieli się mądrością doświadczenia tybetańskich mistrzów buddyzmu, rozwiniętą podczas lat spędzonych na Dalekim Wschodzie.

Jego wyjaśnienia wzbogacone są doświadczeniem płynącym z kilkudziesięciu lat przeprowadzania ludzi przez proces umierania i śmierci. Dzięki książce i wykładom Lamy Ole Nydahla nauki tybetańskich mistrzów stały się dostępne dla ludzi Zachodu. Ludzie mniej obawiają się rzeczy, które mogą zrozumieć. Dzięki praktyce poła (rzadkiej praktyce medytacyjnej dotyczącej świadomego umierania) i wiedzy znalezionej w buddyjskich rękopisach, możemy dziś przekształcić lęk, oczekiwania i wątpliwości w pewność i spokój umysłu podczas śmierci i odrodzenia.

 
To DVD jest nagraniem publicznego wykładu Lamy Ole Nydahla wygłoszonego 22 maja 2013 roku w Nowym Jorku.