O nas

Fundacja Dharma Movie Project ustanowiona została przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Sierpniu 2011 roku aby produkować filmy dokumentalne o buddyzmie, ze szczególnym uwzględnieniem historii buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz historii życia i aktywności współcześnie żyjących buddyjskich mistrzów Diamentowej Drogi.

Projekt został stworzony, by z pomocą filmów wspierać wiedzę o niezwykle ważnym historycznym fakcie, jakim jest obecność żywego buddyzmu w naszej zachodniej kulturze. Dzięki filmom najłatwiej jest także przybliżyć buddyzm szerokiemu gronu odbiorców oraz zapewnić wysokiej jakości materiały edukacyjne dla uniwersytetów i szkół wyższych. Fundacja zajmuje się ponadto archiwizacją materiałów video zgromadzonych w czasie ostatnich 30 lat, odkąd buddyzm Diamentowej Drogi trafił na Zachód. Ponadto dokumentujemy na bieżąco wszystkie ważniejsze buddyjskie wydarzenia i kursy, które odbywają się w Polsce, aby w ten sposób zachować dlaprzyszłych pokoleń pełny zapis tych, tak bardzo szczególnych czasów w dziejach zachodniej cywilizacji, kiedy nauki Buddy dotarły i na dobre zadomowiły się w zachodnim kręgu kulturowym. Jest to wydarzenie historyczne, które w dziejach naszej cywilizacji nie ma precedensu.

Cele Fundacji:
* dokumentowanie dorobku i dziedzictwa kultury buddyjskiej na Zachodzie i na Wschodzie
* dokumentowanie historii buddyzmu, w szczególności dokumentowanie historii rozwoju buddyzmu na Zachodzie
* wspieranie sztuki filmowej i fotografii o tematyce buddyjskiej
* wspieranie działalności statutowej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Jak wesprzeć fundację?

Tutuł przelewu powinien zawierać słowo “darowizna”.

Bank Zachodni WBK
PLN 28 1090 1362 0000 0001 1737 8893
EUR 18 1090 1362 0000 0001 1737 9364
IBAN PL
SWIFT WBKPPLPP

FUNDACJA
DHARMA MOVIE PROJECTS
Adres
ul. Ożarowska 65 / 67
01-408 Warszawa
NIP 5272671596
REGON 145223667

Ekipa

Zarząd:

Marcin Duda
Tomasz Barudin

Rada nadzorcza:

Mirosława Boboli
Wojciech Tracewski
Karol Ślęczek

Przyjaciele:

Klaudia Żerebiec
Mira Starobrzańska
Marzena Zając
Hubert Bramowicz

Szymon Makurat
Izabela Harmoza
Piotr Kronka
Filip Cieślak

Bogna Blatkowska
Adam Klukowski
Sangha Malbork