Jak kupić lub wypożyczyć film

Wszystkie tytuły można wypożyczyć na 72 godziny za 5 USD albo kupić na zawsze
za 10 USD. Podgląd każdego filmu ma ikonkę z ceną w prawym górnym rogu,
naciśnij na tę ikonkę, żeby kupić lub wypożyczyć film. Zostaniesz przekierowany
do portalu Vimeo. Zaloguj się lub załóż konto na platformie Vimeo (szczegóły są
przejrzyście opisane w procesie zakupu filmu). Dokonaj płatności za pomocą karty
kredytowej. Dochód z filmów wspiera rozwój Diamentowej Drogi w Polsce.

Dostępne filmy

“Pytania i odpowiedzi z Lamą Ole Nydahl’em”

Unikalne nagranie zawiera wybór pytań i odpowiedzi udzielonych przez Lamę Olego
Nydahla. Zostały one zebrane w 2016 r. podczas wykładów w trakcie trzech kursów
medytacji w Europe Center w Niemczech, w Warszawie i na Lolland w Danii.
Uczestniczyły w nich tysiące osób. Pytania dotyczą medytacji Diamentowej Drogi,
współczucia, postępowania z przeszkadzającymi uczuciami i przeszkodami w
praktyce oraz stosowania nauk Buddy w życiu codziennym.

Uchwycone podczas dynamicznego kontaktu urzeczywistnionego mistrza
buddyjskiego Diamentowej Drogi z uczniami, nauki te ukazują unikalną perspektywę
ponadczasowej mądrości Buddy. Wykraczające poza koncepcje odpowiedzi Lamy
Ole mogą przynieść pożytek zarówno jego wielu uczniom, jak też innym,
zainteresowanym ścieżką buddyjską.

“Śmierć i Odrodzenie”

W swojej książce O śmierci i odrodzeniu, Lama Ole Nydahl dzieli się mądrością
doświadczenia tybetańskich mistrzów buddyzmu, rozwiniętą podczas lat
spędzonych na Dalekim Wschodzie.
Jego wyjaśnienia wzbogacone są doświadczeniem płynącym z kilkudziesięciu lat
przeprowadzania ludzi przez proces umierania i śmierci. Dzięki książce i wykładom
Lamy Ole Nydahla nauki tybetańskich mistrzów stały się dostępne dla ludzi
Zachodu. Ludzie mniej obawiają się rzeczy, które mogą zrozumieć. Dzięki praktyce
poła (rzadkiej praktyce medytacyjnej dotyczącej świadomego umierania) i wiedzy
znalezionej w buddyjskich rękopisach, możemy dziś przekształcić lęk, oczekiwania i
wątpliwości w pewność i spokój umysłu podczas śmierci i odrodzenia.

Ten film jest nagraniem publicznego wykładu Lamy Ole Nydahla wygłoszonego 22
maja 2013 roku w Nowym Jorku. 

“The Man of Freedom – Zimowa Podróż” 

4 – częściowy film dokumentalny poświęcony historii rozwoju buddyzmu
Diamentowej Drogi na Zachodzie.
W 1972 roku Duńczyk Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah zostali oficjalnie
poproszeni przez głowę linii Kagyu XVI Gjalła Karmapę o reprezentowanie jego
aktywności w całym zachodnim świecie. Do dzisiejszego dnia powstało ponad 700
ośrodków, w których tysiące ludzi praktykują buddyzm, do niedawna znany tylko
garstce mieszkańców Himalajów. Film będzie opowiadał o początkach i dniu
dzisiejszym buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Dokument ten będzie w
dużej części realizowany z materiałów archiwalnych, a oparty będzie na wywiadach
z Lamą Ole, w których opowiada o początkach i dniu dzisiejszym buddyzmu oraz
jest refleksją na temat współczesnego świata.

Premiera pierwszej z części filmu, pt. “Zimowa Podróż” (ang. “Wintertour”) miała 
miejsce latem 2012 roku.