Jak wesprzeć fundację?

Tutuł przelewu powinien zawierać słowo “darowizna”.

Bank Zachodni WBK
PLN 28 1090 1362 0000 0001 1737 8893
EUR 18 1090 1362 0000 0001 1737 9364
IBAN PL
SWIFT WBKPPLPP

FUNDACJA
DHARMA MOVIE PROJECTS
Adres
ul. Ożarowska 65 / 67
01-408 Warszawa
NIP 5272671596
REGON 145223667