Status

Fundacja Dharma Movie Project ustanowiona została przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Sierpniu 2011 roku aby produkować filmy dokumentalne o buddyzmie, ze szczególnym uwzględnieniem historii buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz historii życia i aktywności współcześnie żyjących buddyjskich mistrzów Diamentowej Drogi.

Projekt został stworzony, by z pomocą filmów wspierać wiedzę o niezwykle ważnym historycznym fakcie, jakim jest obecność żywego buddyzmu w naszej zachodniej kulturze. Dzięki filmom najłatwiej jest także przybliżyć buddyzm szerokiemu gronu odbiorców oraz zapewnić wysokiej jakości materiały edukacyjne dla uniwersytetów i szkół wyższych. Fundacja zajmuje się ponadto archiwizacją materiałów video zgromadzonych w czasie ostatnich 30 lat, odkąd buddyzm Diamentowej Drogi trafił na Zachód. Ponadto dokumentujemy na bieżąco wszystkie ważniejsze buddyjskie wydarzenia i kursy, które odbywają się w Polsce, aby w ten sposób zachować dlaprzyszłych pokoleń pełny zapis tych, tak bardzo szczególnych czasów w dziejach zachodniej cywilizacji, kiedy nauki Buddy dotarły i na dobre zadomowiły się w zachodnim kręgu kulturowym. Jest to wydarzenie historyczne, które w dziejach naszej cywilizacji nie ma precedensu.

Cele Fundacji:
* dokumentowanie dorobku i dziedzictwa kultury buddyjskiej na Zachodzie i na Wschodzie
* dokumentowanie historii buddyzmu, w szczególności dokumentowanie historii rozwoju buddyzmu na Zachodzie
* wspieranie sztuki filmowej i fotografii o tematyce buddyjskiej
* wspieranie działalności statutowej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu